* = Obligatoriskt fält
DATUM   KUNDNR* För många tecken inmatat.
SERVICEMAN För många tecken inmatat.   KUND* För många tecken inmatat.
FORD.TYP För många tecken inmatat.   ORT För många tecken inmatat.
REG.NR För många tecken inmatat.   TEL För många tecken inmatat.
KM För många tecken inmatat.   FAX För många tecken inmatat.
BATTERIBETECKNING 1* För många tecken inmatat.
BATTERIBETECKNING 2 För många tecken inmatat.
 
INSMÄLT KOD 1* För många tecken inmatat.
INSMÄLT KOD 2 För många tecken inmatat.
BATTERI 1 ELEKTROLYTNIVÅ* OK PÅFYLLT*  
BATTERI 2 ELEKTROLYTNIVÅ OK PÅFYLLT  
BATTERI 1 VILOSPÄNNING* V För många tecken inmatat. Ange testinstrumentets värde
BATTERI 2 VILOSPÄNNING V För många tecken inmatat.      
BATTERI 1 STARTSTRÖM* A För många tecken inmatat. Ange testinstrumentets värde
BATTERI 2 STARTSTRÖM A För många tecken inmatat.      
Kryssa för aktuellt testresultat  
BATTERI 1 BATTERI 2  
LADDNING + NY TEST
KORTSLUTEN CELL
DÅLIG KAPACITET
BATTERI OK
BATTERI OK + LADDNING
ERSÄTT BATTERI
 
LADDNING + NY TEST
KORTSLUTEN CELL
DÅLIG KAPACITET
BATTERI OK
BATTERI OK + LADDNING
ERSÄTT BATTERI
Batteri skall sparas i 30 dagar för ev. efterkontroll      
KOMMENTAR* För många tecken inmatat.
TEST UTFÖRT AV*
VERIFIERA ATT DU INTE ÄR EN ROBOT*
HANDLEDNING
  1. Batteriet laddas, om samma testvärde erhålles igen, byt batteri
  2. Ersätt batteriet med nytt
  3. Ersätt batteriet med nytt om vilospänningen är över 12,3 V annars laddning + ny test
  4. Batteri OK
  5. Batteri OK men skall laddas snarast
  6. Ersätt batteriet med nytt